บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

- Pc true ประจำ สาขา Bkk โลตัสคำเที่ยง เชียงใหม่ ราย...

- Pc true ประจำ สาขา Banana Big C สุโขทัย รายได้ 125...

- Pc true ประจำ สาขา Banana Big C ลำพูน รายได้ 1250...

- Pc true ประจำ สาขา Banana Big C เชียงราย รายได้ 12...

- Pc true ประจำ สาขา Banana Big C จ.น่าน รายได้ 125...

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงาน...

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงาน...

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานT...

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงาน...

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงาน...

- บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด รับสมัคร พนักงานT...

- true shop โคราช

- true shop เลย

- true shop ระยอง

- true shop ระยอง 8

...ยังมีตำแหน่งอื่น ๆ อีก...